V jesenskem času smo obiskali bližnjo kmetijo, si ogledali jesenske pridelke – debelo repo, buče in živali v hlevu in na paši.
PA120008
Vanda Atelšek in Andreja Voler