Spoštovani starši,

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Celje, nam je poslalo ponudbo za letovanje otrok med poletnimi počitnicami. V tem sporočilu vam pošiljam njihov dopis s prilogami. Vse zainteresirane vabim, da dokumentacijo prinesete v šolo, od koder jo bomo posredovali MDPM Celjem, saj imamo omejeno število mest za zdravstveno letovanje (nujno potrdilo zdravnika), medtem ko nam za FIHO, POMEŽIK SONČKU in letovanju za poplavljene družine še niso podali kvot.

V šoli zbiramo prijavnice do 31. 5. 2024.

Lep pozdrav! Šolska svetovalna služba

Medobčinsko Društvo

Prijateljev Mladine

Celje

Kidričeva 3 – 3000 Celje

Tel : 03 4909180, 041 710810, Fax : 034909180

e-mail – mdpmcelje1@gmail.com

www.mdpm-celje.si

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER CELJE

ZDRAVSTVENE POSTAJE VOJNIK, ŠTORE, DOBRNA

ZGORNJE SAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE, LUČE, LJUBNO, NAZARJE, GORNJI GRAD

CENTRI ZA SOCIALNO DELO

OSNOVNE ŠOLE

SVETOVALNI DELAVCI

STARŠI LETOVALCEV

ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK V SAVUDRIJI in LETOVANJE IZ SREDSTEV »POMEŽIK SONCU« IN FIHO

1. Tudi letos bomo organizirali ZDRAVSTVENO LETOVANJE za otroke iz občin Celje, Dobrna, Vojnik, Štore in savinjskih občinah Mozirje, Ljubno, Luče, Rečica ob Savinji, Gornji Grad in Solčava v mesecih juliju in avgustu v Savudriji.

Letuje lahko 40 otrok iz Celja in 66 otrok iz gornje savinjskih občin. Za omenjene savinjske občine smo tudi edini organizatorji zdravstvenih letovanj.

Za desetdnevno letovanje bo prispevek spet enak kot prejšnja leta – doplačilo staršev 166,70 evrov s prevozom, bivanjem, varstvom otrok, delavnicami,….

Starši lahko plačajo na 3 obroke – od maja do julija. Letovanje mora biti plačano do odhoda .

Doplačila za zdravstveno letovanje bomo za socialno ogrožene otroke kombinirali s sredstvi iz akcije Pomežik soncu in Fiho in s sredstvi donatorjev in sponzorjev.

Zdravstveno letovanje je namenjeno pogosto bolnim otrokom, astmatikom, otrokom z atopijskim dermatitisom, skoliozo in psoriazo in drugimi boleznimi. Izbor kandidatov opravijo osebni zdravniki otrok in šolarjev. Po pravilih ZZZS naj bi otroku potrdili zdravstveno letovanje, če je v preteklem letu vsaj 2 x obiskal zdravnika ali bil hospitaliziran. Tudi letos so lahko vključeni otroci od 6. do 19. leta starosti.

2. LETOVANJE IZ SREDSTEV POMEŽIK SONCU IN FIHO pa lahko koristijo otroci iz občin :

Celje, Dobrna, Štore, Vojnik, Laško, Šmarje pri Jelšah, Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec. Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Žalec – samo Fiho.

Za uveljavljanje tega letovanja je potrebno priložiti odločbo o socialni pomoči in otroških dodatkih.

Za družine, ki so bile poplavljene, se dogovarjamo za brezplačno letovanje.

Število mest bo znano v začetku junija. Doplačilo…66,00 evrov.

3. LETOVANJA BODO POTEKALA V SAVUDRIJI :

14. JULIJ – 24. JULIJ – HOSTEL ZRLO

LETOVANJE »POMEŽIK SONCU« in LETOVANJE FIHO

ZDRAVSTVENO LETOVANJE CELJE

24. JULIJ – 3. AVGUST- KAMP VELI JOŽE

GORNJI GRAD, LJUBNO, LUČE, DELNO CELJE

LETOVANJE NADARJENIH UČENCEV

3. AVGUST – 13. AVGUST – KAMP VELI JOŽE

ZDRAVSTVENO LETOVANJE

ZDRAVSTVENO LETOVANJE MOZIRJE, NAZARJE, DELNO CELJE, REČICA OB SAVINJI,

4. POSTOPEK PRIJAVE :

Dopis in zdravstvene liste bomo poslali PO ELEKTRONSKI POŠTI :

– Neposredno staršem otrok, ki so se lani in prejšnja leta udeležili letovanja.

– Osnovnim šolam in svetovalnim delavcem

– Šolskim dispanzerjem,

a/ Iz savinjskih občin se otroci prijavijo pri svetovalni službi osnovnih šol – zaradi števila, ki je omejeno. Predvsem morajo stopiti v stik s svetovalnimi delavci tisti starši, ki bodo imeli problem z doplačilom zdravstvenega letovanja, da jim skupno uredimo doplačilo z donatorji.

b/Starši iz Celja, Vojnika, Štor in Dobrne se bodo lahko prijavili neposredno na MDPM Celje, seveda po opravljenem pregledu pri otrokovemu zdravniku, kjer jim bodo potrdili zdravstveni list, ki je pogoj za uveljavljanje zdravstvenega letovanja. S tem listom se lahko prijavijo na MDPM Celje tako, da nam skopiran zdravstveni list in kopijo prve strani zdravstvene kartice /zaradi poročil na ZZZS/ pošljejo po elektronski pošti, nato še po redni pošti. (naredite si kopijo!!!). Prijava je sprejeta, ko se plača prvi obrok.

c/ Zdravstvene liste bodo imeli tudi šolski in otroški dispanzerji.

Starši morajo izpolniti VSE ZAHTEVANE PODATKE, tudi številko zdravstvene izkaznice, zdravnik pa potrditi in žigosati zdravstveni list.

Z zdravstvenimi domovi smo za brezplačne preglede otrok dogovorjeni.

Letovanje bo zajemalo polne penzione z malicami, prevoze, vzgojiteljski kader, zdravstveni kader, zavarovanje otrok, materiale za delavnice, organizacijo letovanj.

Vse aktivnosti, tečaji in tabori so za zdravstvena letovanja BREZPLAČNI – plavalni tečaji /za neplavalce, polplavalce in izpopolnjevalni/, zabavne tekmovanja , kvizi, Pokaži, kaj znaš/ , športne dejavnosti /različne športne igre in tekmovanja/, večerne aktivnosti /plesi, karaoke, modne revije, izvolitev miss in mistra, pevski večeri…/, izobraževalne dejavnosti /ustvarjalne delavnice, šahovski in gledališki tabor, likovna kolonija/ .

ŠTEVILO MEST JE OMEJENO, ZATO SE PRIJAVITE ČIMPREJ, DA JIH NE BO ZMANJKALO. PRIJAVO UPOŠTEVAMO KOT POPOLNO, KO JE PLAČAN VSAJ 1. OBROK ZA LETOVANJE !!

Hvala za sodelovanje in prijazen pozdrav !

Predsednica :

Dragica Poznič

Priloge :

Dopis,

Prijavnica za zdravstveno letovanje v Savudriji

Prijavnica za Pomežik ali Fiho