V naši skupini smo se že kar nekaj dni pripravljali na Kulturni – Prešernov dan.

Spoznali smo našega pesnika dr. Franceta Prešerna, ki je otrokom najbolj ostal v spominu po tem, da je rad delil fige. 

Silva Ajnik

 

BILD0237   BILD0234

BILD0221  

 

VEČ BESEDILA

 Ogledovali smo si različne knjige: take z zgodbami, pa take z deklamacijami in tudi tiste, iz katerih lahko kaj novega izvemo. Posebej všeč nam je bila zgodba o živalih, ki so v mrzli zimi potrebovale toplo perje ali kožušček, zato so se odpravile k Babici Zimi, ki jih je toplo odela. Vsak otrok v skupini je ilustriral svojo zgodbico na svojo zloženko, ki je odnesel domov in staršem pripovedoval svojo zgodbo, katero so tudi zapisali. V vrtcu so otroci   zgodbo z velikim veseljem dramatizirali ob glasbeni spremljavi (instrumentalna glasba in mali ritmićni instrumenti). Tako smo se odločili, da napišemo vabilo in  na predstavo ob Kulturnem dnevu povabimo otroke iz ostalih skupin vrtca. Vabilu so se vsi z veseljem odzvali.