Sedmošolci so danes dopoldne preživeli v Osrednji knjižnici Mozirje. Prijazni knjižničarki sta jih seznanili z zgodovino knjižnice v Mozirju, z delovanjem vseh njenih enot po dolini, predstavili sta tudi knjižno in neknjižno gradivo, ki se nahaja v knjižnici. Učenci so imeli možnost spoznati, kako so knjige razporejene po posameznih oddelkih, glede na njihovo klasifikacijo. Reševali so Mega knjižni kviz na temo Krasa, v okviru slovenskega projekta Rastem s knjigo pa so jim bile predstavljene mladinske knjige sodobnih avtorjev na temo odraščanja, zvezdništva in iskanja osebne potrditve. Vsak sedmošolec je v dar prejel knjigo slovenskega pisatelja Mihe Mazzinija Zvezde vabijo, kar omogoča Javna agencija za knjigo RS.

Na koncu obiska v knjižnici so se učenci preizkusili v reševanju praktičnih zadolžitev: iskali so zahtevano knjižno gradivo in bili pohvaljeni, da so razlago dobro poslušali, saj so pravilno opravili vse praktične naloge.

Druženje smo nadaljevali v muzeju Mozirje in Mozirjani, kjer smo se seznanili z zanimivimi zgodovinskimi podatki, koliko je stara najstarejša mozirska knjiga, kdaj je Zgornja Savinjska dolina dobila prvo pošto ali kakšen denar so uporabljali naši predniki.

Naše baterije smo na koncu napolnili  s sladkimi dobrotami iz Polonce ter druženje zaključili s prijetnim sprehodom po s soncem obsijanem Mozirju.

Alenka Meža, Monika Repše