Naši petošolci so v soboto, 7. maja 2011, opravljali kolesarske izpite in bili vsi uspešni.
Vsem, ki so pomagali pri opravljanju kolesarskih izpitov, se še enkrat najlepše zahvaljujem,  učencem pa želim, da bi bila vsaka njihova vožnja varna!
Poleg tega pa upam, da bodo njihovi starši spremljali začetne vožnje svojih mladih kolesarjev in bomo tako skupaj poskrbeli za njihovo varnost.
 
                                                                                                 Mentorica: Marija Ermenc