Katalog izbirnih predmetov 2014/15 je v PDF obliki na povezavi: Katalog izbirnih predmetov 2014/15 .

IZBOR OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA LETO 2014/15:
 1. Astronomija – Sonce, Luna, Zemlja (7., 8., 9. razred),
 2. Izbrani šport (7. razred),
 3. Likovno snovanje (7. razred),
 4. Sodobna priprava hrane (7. razred),
 5. Nemščina 1 (7. razred),
 6. Likovno snovanje 2 (8. razred),
 7. Multimedija (8. razred),
 8. Organizmi v naravi in umetnem okolju (8.razred),
 9. Nemščina 2 (8. razred),
 10. Šport za sprostitev (8. razred),
 11. Načini prehranjevanja (9. razred),
 12. Šport za zdravje (9. razred).
 13. Računalniška omrežja (9. razred),
 14. Nemščina 3 (9. razred).

V šolskem letu 2014/2015 se bodo prvič izvajali neobvezni izbirni predmeti. Na OŠ Ljubno bo v 4. razredu neobvezni izbirni predmet NEMŠČINA (15 učencev in učenk), v 7. razredu pa FRANCOŠČINA (8 učencev in učenk).