Letos vam ponujamo katalog izbirnih predmetov v elektronski obliki na spletu. V 7., 8. in 9. razredu se lahko odločite za  1, 2 ali 3 izbirne predmete, odvisno od števila ur tedensko. Skrbno preberite uvod, v katerem so vsa navodila, ter preglejte tabelo z izbirnimi predmeti, ki smo jih ponudili za vas. Preberite tudi opise posameznih predmetov in se odločite, katere boste obiskovali.