vIme in priimek

Razrednik

Poučuje

 Rajko Pintar

 

Ravnatelj, ŠVZ, IŠP, ŠSP

Milena Vršnak

 

namestnica ravnatelja,

KEM, BIO, NAR, ONA

Elizabeta Jakop  

1. a 1. a

Urška Plesnik

1.b

1.b

Suzana Štiglic


Druga učiteljica v razredu, OPZ

Mateja Cerar – Rigelnik  

 2. a

2. a  

Maja Benedik

PB1

PB1

Ana Jamnik

3. a

3. a

Irena Retko

4. a

4. a

Urša Solar

5. a

5. a, MAT

Maja Logar

7. a

ŠVZ, IŠP, ŠZZ, ŠSP 

Jožica Osovnik

7. b

SLO, NI

Vekoslava Klemenak

8. a

GEO, DIE, DRUŽBA,PB3

Alenka Meža

8. b

SLO, knjižnica

Saša Horvat Kovačič

9. a

MAT, FIZ

Marjana Šiljar

 

ZGO, LVZ, LS

Špela Mavrič

TJA,PB3

Jasna Černevšek

 

MAT

Katja Zagožen

6.b

TJA

Monika Repše

6.a

SLO, GLK, knjižnica

Marija Ermenc

THV, GOS, SPH, NPH, RVT, PB3

Helena Lekše

PB2

PB2

Sahar Povh

Pedagoginja, DSP, jutranje varstvo

Mitja Venišnik

GVZ, OPZ, MPZ

Marija Jazbec

Spec. pedagoginja, DSP

Bernarda Purnat

Logopedinja, DSP

Saša Baloh

 

PB3

Rosana Kosmač

 

jutranje varstvo