V Osnovni šoli Ljubno ob Savinji si prizadevamo, da bi bilo naše spletišče dostopno za vse uporabnike v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA).

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.osljubno.si.
Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona …),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je spreminjanje tipa pisav in velikosti fontov,
 • omogočeno je ustavljanje premikov,
 • omogočeno je podčrtovanje povezav,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

 Stopnja skladnosti

Spletišče je skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina na spletišču – ocena nesorazmernega bremena

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti do našega spletišča. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • različne kompleksne grafike,
 • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov.
 • slike dokumentov,
 • programsko generirani dokumenti (npr. publikacija OŠ Ljubno ob Savinji),
 • Povezave do zunanjih partnerjev (npr. SAOP moja malica)

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena na podlagi samoocene. Zadnja sprememba izjave: dne 18. 4. 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Osnovna šola Ljubno ob Savinji

Cesta v Rastke 10

3333 Ljubno ob Savinji

tajnistvo@osljubno.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.