Letos delujejo:

Dejavnost

izvajalec

Za razred

 

Dejavnosti z matematičnega, tehničnega in naravoslovnega področja

 

 

 

 

 

Logika

Ermenc, Černevšek

3. – 9. r

Ročna dela

Retko

6. r

Ročnodelski krožek

Klemenak

7. – 9. r

Prometni krožek

Ermenc

6.-9. r

Likovno – oblikovalni krožek

Jamnik

3. in 4. r

Cici vesela šola

Rigelnik

 

Vesela šola

Benedik

 

Raziskovalna skupina

 

 

 Računalniški krožek  Ksenija Poličnik  

 

Dejavnosti s kulturno umetniškega področja

 

 

 

 

 

Pravljični krožek

Jakop, Plesnik

1.r

Lutkovni abonma

 

vrtec, 1., 2., 3. r

Likovni krožek

Šiljar

6. – 9. r

Šolsko glasilo

 

1.- 9. r

Knjižničarski krožek

 

6. – 9. r

Dramski krožek

Solar

 

Bralna značka

učitelji sloven., razredniki

1.-9.

Angleška bralna značka

učit. angleščine

 

Mladinski tisk

Jakop, Osovnik

 

Folklorni krožek

Lekše

3.,4.,5.r

Otroški pevski zbor

Venišnik

 

Mladinski pevski zbor

Venišnik

 

Otroški pevski zbor BIMBAM

Štiglic

vrtec, 1.r

Diatonična harmonika

Zvir

1.- 9. r

 

 

 

 

Dejavnosti s področja športa

 

 

 

 

 

Splošna telesna vzgoja

Debelak

1., 2., 3. r

Rokomet (dekleta)

RK Nazarje

1.- 5. r

Planinski krožek

Plesnik

1. –  9. r

Judo

JK Sinkaku

1. – 9. r

Odbojka, košarka (fantje, dekleta) priprava na tekmovanja

Logar

6. – 9. r

Odbojka (dekleta in fantje)

Cerar-Rigelnik

6., 7. r

Plesne vaje

PS Plesni mojster

1. – 5.r