Glede na to, da učenci 9. razredov zaključujejo šolanje in bodo postali srednješolci, nam Center za socialno delo pošilja osnovne informacije za uveljavljanje pravice do državne štipendije:

  • vloge za štipendijo (enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev) in vse informacije se nahajajo na spletni strani ministrstva za delo,  družino, socialne zadeve  in enake možnosti
  • vlogo za štipendijo za mladoletne dijake odda eden od staršev
  • vloge za dijake se vlagajo v mesecu avgustu, o štipendiji je odločeno od 1.septembra dalje
  • vlogi je obvezno potrebno priložiti potrdilo o vpisu in spričevalo
  • v času, ko dijak postane štipendist, je za vsak prepis med programi  predhodno potrebno pridobiti soglasje Centra za socialno delo, v nasprotnem primeru je potrebno štipendijo vrniti
  • vloge se lahko oddajo po pošti ali osebno na CSD Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

Marjana Veršnik Fale, direktorica

Center za socialno delo Mozirje
Šmihelska cesta 2, Mozirje
Tel: 03/839 14 60, Fax:03/839 14 78
e-pošta: gpcsd.mozir@gov.si