Ker se zavedamo pomena čistega okolja, so se v petek, 26. 3. 2021, tudi učenci 5. a razreda iz Osnovne šole Ljubno ob Savinji udeležili čistilne akcije.

Očistili so okolico šole, tematsko pot in del Vrbja. Nabrali so kar nekaj vreč odpadkov. Bili so zelo pridni in so uživali na svežem zraku.

razredničarka Urška Plesnik