V petek, 21. aprila 2017, smo z obiskom pred 7 leti posajene lipe na otroškem igrišču na Forštu na Ljubnem ob Savinji uspešno obeležili mednarodni dan Zemlje (22. april).
Lipo smo obiskali z otroki 5. in 6. razreda Osnovne šole Ljubno ob Savinji, ki so pred sedmimi leti v času vrtca, posadili drevo, ter primerjali njeno rast in razvoj z njihovim osebnim razvojem. Z iskanjem vzporednic med naravo in ljudmi smo se z metodami gozdne pedagogike učili v naravi od narave, razmišljali o preteklosti in prihodnosti ter poskušali utrditi odgovoren odnos do narave.
Po uvodnem pozdravu sem predstavil namen dogodka, značilnosti, rast, razvoj in izvedeno nego lipe, nato pa k besedi pozval otroke. Vsak od otrok je tako predstavil tri svoje najpomembnejše uspehe v času od sadnje drevesa do danes ter si postavil tri pomembne osebne cilje za naprej in pot za njihovo dosego. Pri predstavitvi smo uporabljali »gozdni« mikrofon – smrekov storž.
Med zelo raznovrstnimi odgovori so otroci pokazali zelo odgovorno razmišljanje, saj so kot uspehe navajali prijateljstvo, družino, domače živali, učne uspehe, uspehe pri hobijih itd., za cilje pa so si poleg že omenjenih uspehov med drugim zadali pravilno izbiro poklica, uspešno dokončanje izobraževanja, dobre službe in uspehe na športnih in ostalih interesnih področjih, ki jih obiskujejo izven šole.
Tako kot pri sadnji sta dogodku ponovno prisostvovala ravnatelj OŠ Ljubno ob Savinji, g. Rajko Pintar in župan občine, g. Franjo Naraločnik. Tudi onadva sta z njimi delila svoje uspehe in cilje ter nekaj drugih vzpodbudnih misli za življenje.
Z obema skupinama smo za spomin na dogodek ponovno naredili skupinsko fotografijo, podobno kot ob sadnji. Le to so si otroci z zanimanjem ogledovali ter ugotavljali kako so bili še majhni pred sedmimi leti.
Že dlje časa sem razmišljal kako obeležiti mednarodni dan Zemlje, do izvedene ideje pa sem prišel kakšen mesec nazaj na poti v službo, ko sem se peljal mimo lipe. Idejo sem prenesel Osnovni šoli Ljubno, kjer so se z navdušenjem odzvali na predlog o sodelovanju.
Sadika lipe je bila posajena 12. novembra 2010 v okviru izvajanja projekta Krilca, ki smo ga v sodelovanju z organizacijo Umanotera izvajali člani Savinjskega gozdarskega društva. Takrat smo se s prisotnimi otroki dogovorili, da je to “njihovo” drevo za katerega bodo skrbeli v prihodnje.
Za odlično sodelovanje se v svojem imenu in imenu organizatorja – Zavoda za gozdove OE Nazarje in Savinjskega gozdarskega društva Nazarje, lepo zahvaljujem vsem sodelujočim otrokom in Osnovni šoli Ljubno ob Savinji. Posebna zahvala pa gre tudi Drevesnici Omorika, ki bo ob tej priložnosti Osnovni šoli Ljubno ob Savinji podarila sadiko drevesa po njihovi izbiri.

Avtor besedila in fotografij: Lojze Gluk