Učiteljici Katja Zagožen in Urška Plesnik sva bili od 3.10. do 7.10. 2022 v okviru programa izmenjave Erasmus+ gostji na osnovni šoli Zakladni škola na Češkem. Pridobili sva veliko novih izkušenj in izmenjali primere dobre prakse s češkimi učitelji.