Za povečanje strokovnosti in kvalitete dela, za razširjanje in poglabljanje znanja in vzgoje, za navajanje učencev na samostojno delo, ima šola šolsko knjižnico.
 
KNJIŽNICA JE ODPRTA:
 
PONEDELJEK       7.30 – 8.15      in    12.00 – 13.35
TOREK                 7.30 – 8.15      in    11.10 – 13.35
SREDA                 7.30 – 10.05    in    12.00 – 13.35
ČETRTEK             7.30 – 9.05      in    12.00 – 13.35
PETEK                  7.30 – 9.05      in    11.10 – 11.55