Za učence vozače je vsak dan organizirano varstvo od 7.20 do 8.20 in opoldne od 12.00 do 14.35.
Zaradi zagotavljanja varnosti učencev in učenk, ki so v varstvu, smo sprejeli pravila obnašanja, ki jih morajo učenci obvezno upoštevati.

 • v varstvu so učenci, ki se vozijo v šolo z organiziranim prevozom in morajo zjutraj čakati na začetek pouka ali popoldan na svoj prevoz domov ter učenci, ki obiskujejo pevski zbor in v varstvu čakajo na začetek vaj,
 • varstvo vozačev je v večnamenskem prostoru, večina učencev pa se lahko priključi tudi delu v podaljšanem bivanju.
 • učenci, ki se pripeljejo v šolo s šolskim prevozom, morajo takoj priti v jedilnico (brez vmesnega tekanja v trgovine), kjer se nahaja učiteljica, ki je ta dan v varstvu in ji javiti svoj prihod,
 • v času jutranjega varstva morajo biti vsi učenci v jedilnici, kjer se pripravljajo na pouk
 • ali pa igrajo,
 • zapuščanje šole je dovoljeno samo s pisnim dovoljenjem staršev, na katerem je dobro viden datum in podpis staršev, ki ga morajo učenci izročiti učiteljici v varstvo pred odhodom iz šole,
 • učenci vozači, ki čakajo na prevoz, se morajo takoj po končanem pouku javiti v varstvo,
 • zapuščanje šole je dovoljeno samo s pisnim dovoljenjem staršev,
 • zadrževanje učencev, ki so v varstvu, pred šolo ali v garderobah, ni dovoljeno,
 • v varstvu učenci pišejo naloge ali se igrajo,
 • učenci, ki v času varstva obiščejo knjižnico, se morajo vsaj 5 minut pred odhodom njihovega kombija ali avtobusa javiti dežurni učiteljici.

Neupoštevanje pravil, ki veljajo v času varstva, se kaznuje z vpisom v dnevnik varstva. Pri pogostejših kršitvah pravil v varstvu pa sledi kazen, ki je določena po Vzgojnem načrtu šole in ustreznem pravilniku.