Letošnje šolsko leto so se tekmovanja iz angleščine udeležili učenci 8. in 9. razredov.
Učenci 8. razreda so imeli dvostopenjsko tekmovanje, se pravi na šolski in državni ravni, kjer so bili zelo uspešni. Dosegli so kar 5 bronastih priznanj in 1 srebrno priznanje.
Tekmovanje za učence 9. razreda pa je potekalo na treh ravneh – šolsko tekmovanje, regijsko tekmovanje in državno tekmovanje. Devetošolci so bili prav tako uspešni, saj so doegli kar 7 bronastih priznanj in 2 srebrni.

Šolsko tekmovanje za 8. razred je potekalo 14. 10. 2010. Tekmovalo je 19 učencev, od katerih jih je 5 doseglo bronasto priznanje, s tem pa so si prav tako prislužili uvrstitev na državno tekmovanje, ki pa je bilo 17. 11. 2010. Oba tekmovanja sta bila izvedena na naši osnovni šoli.
BRONASTO PRIZNANJE so dosegli: Lurd Vratanar, Pika Povh, Eva Acman, Ema Korpnik in Vincent ten Hage.
SREBRNO PRIZNANJE pa je dosegla učenka Pika Povh.
Šolsko tekmovanje za 9. razred je bilo 25. 11. 2010 na naši osnovni šoli, regijsko tekmovanje 20. 1. 2011 na OŠ Miha Pintar Toledo v Velenju in državno tekmovanje 28. 3. 2011 na OŠ Borisa Kidriča na Kidričevem. Na šolskem tekmovanju je tekmovalo 10 devetošolcev, na regijsko tekmovanje so se uvrstili 3 učenci, na državno tekmovanje pa se je uvrstil učenec Tilen Mavrič.
BRONASTO PRIZNANJE so dosegli: Tilen Mavrič, Saša Kockar, Katja Naraločnik, Žiga Strgar, Klemen Finkšt, Saša Kukovič in Nejc Sem.
SREBRNO PRIZNANJE sta dosegla: Tilen Mavrič in Saša Kockar.
Vsem tekmovalcem in dobitnikom priznanj iskrene čestitke!
Špela Žibert