Pri izbirnem predmetu Likovno snovanje 2 so osmošolci s pomočjo digitalnega fotoaparata ustvarjali svetlobne fotografije.