Učenci so varno prispeli v Rakov Škocjan in že veselo raziskujejo kraške pojave v okolici.