Učenci bodo spoznavali prostornino različnih kvadrov tako, da bodo polnili peskovnike, ustvarjali enačbe in iskali skupno vsoto vseh enotskih kock, ki jih potrebujejo za en kvader.

Učni cilji

 • učenci bodo prepoznali prostornino kot vsoto enotskih kock in razumeli pojem merjenja prostornine.
 • Prostornino bodo izmerili z uporabo kubičnih cm, kubičnih dm, kubičnih m in z uporabo splošnih enot.
 • Pojem prostornine bodo povezali z operacijami množenja in seštevanja ter rešili realne in matematične probleme, ki vključujejo prostornino.

Vprašanja, ki se ob tem pojavljajo

 1. Kaj je merska enota?
 2. Kaj je površina?
 3. Kako najdemo površino?
 4. Kaj je kvader?
 5. Kako najdemo (preštejemo) kocke v nekem kvadru?
 6. Kako nam lahko formula za površino pomaga najti formulo za prostornino?

Učenčeva naloga

Vsak učenec si najprej naloži svet PROSTORNINA-pojem in ga odpre v Minecraftu. Pojavi se pred vratarjem, ki mu omogoči vpogled v tale opis in ga napoti k učitelju Zvonkotu.

Za napredovanje skozi ta svet bodo učenci opazovali primere, gradili matematične modele in odgovarjali na vprašanja. 1. stopnja) Peskovniki Učenci bodo vstopili v svet in videli bodo tri peskovnike in tri kupe peska. Učenci bodo število peska v kupu uskladili s površino peskovnika. Ko bodo vsi trije peskovniki napolnjeni, se bodo vrata odprla in igralec bo prešel na 2. raven. 1. stopnja Video s pomočjo, 2. stopnja) Labirint z glasnostjo Učenci bodo vstopili v labirint, kjer bodo našli namige, kako izpeljati formulo za količino. Prav tako bodo našli pravokotne prizme, ki jih oblikujejo, da bi našli volumen, nazadnje bodo našli prostornino nepravilne oblike. 2. stopnja Video s pomočjo 3. stopnja) Boj s šefom Na tej stopnji bodo učenci padli skozi igro s kapalko (na poti navzdol se ne dotikajte ničesar) in bodo morali pristati v vodi, da preživijo padec. Ko so na dnu, bodo učenci našli nepravilno obliko, ki jo bodo preučili in našli volumen za dokončanje lekcije. Ko končate, boste šli v sobo za točkovanje. Študent bo prejel tri ocene, ki se ujemajo z merilnimi in podatkovnimi standardi, zajetimi v lekciji.

Stopnje uspešnosti

 1. Učenec je znal razložiti, da je prostornina enaka številu enotskih kock, ki ta prostor zasedejo.
 2. Učenec je izpeljal formulo za prostornino kvadra.
 3. Učenec je uporabil formulo pri računanju prostornine kvadra.
 4. Učenec je uporabil formulo pri računanju prostornine nepravilnih oblik.