V okviru naravoslovja smo se lotili projekta vodnih virov v domačem kraju. Učenci so se razdelili v skupine. Vsaka skupina je raziskovala vodni vir v svoji okolici. O opravljenih nalogah so sproti poročali v obliki plakatov, slik, projekcij slik in elektronskih prosojnic.

Na spodnjih povezavah so izsledki raziskav posamezne skupine:

  1. skupina (Male Radmirčanke): Voda Savinja
  2. skupina (Vodni agenti): Vodni viri in poskus
  3. skupina (Slapovi): Vodne in obvodne rastlineVodni športi
  4. skupina (Okoninske vode): projekt VODA
  5. skupina (Ema): Lepote naših voda
  6. skupina (Savinjčana): Sladkovodne živali, plakat:
    Plakat

Zahvaljujem se vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uspešni izvedbi tega projekta.

Mentorica: Ana Jamnik