Ker bomo učencem in učenkam  v petek, 5. februarja 2016, ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja razdelili obvestila o uspehu, ta mesec ne bo skupnih govorilnih ur. Dodatne informacije o uspehu lahko starši dobijo v okviru individualnih govorilnih ur.

Naslednje skupne govorilne ure bodo v torek, 8. marca 2016 s pričetkom ob 16.30.

Rajko Pintar

Ravnatelj