Izdelki učencev pri predmetu Tehnika in tehnologija ter TIT in izbirnem predmetu Obdelava gradiv – umetne mase.