Z učenci 4. in 5. razreda smo pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina izvedli medpredmetno uro. Znanje o poimenovanju barv smo utrdili z opazovanjem barvnih sprememb pri kemijskih reakcijah. Učenci in učiteljici smo pri uri zelo uživali. 


Mentorici: Saša Baloh in Ksenija Tajnšek