Mentorici: Alenka Meža, prof. slov in fil.., Marjana Šiljar Stergar, pr. uč. zgo. in lvz.

Avtorja: Nina Fricelj in Klemen Finkšt

 

Naš namen raziskovalne naloge je bil:

  • ugotoviti, kako se ljudje zavedajo kulturne dediščine;
  • dokumentirati stavbe naše kulturne dediščine.

 

Raziskali smo sledi preteklosti, zanimalo nas je, ali ljudje uporabljajo pri gradnji naravne materiale, ali poznajo načine gradnje, ali pri gradnji objektov upoštevajo, da naj bi bili arhitekturni posegi usklajeni z okoljem. Vse to in še več pa smo izvedeli z anketo in  intervjuji. Arhitekta, ki sta projektirala dve prepoznavni sodobni stavbi na Ljubnem, smo vprašali, kaj mislita o Ljubnem ob  Savinji, če poznata naš način gradnje in ali sta pri načrtovanju gradnje upoštevala vse regionalne krajinsko-arhitekturne  značilnosti.