22. maja so se tri naše devetošolke udeležile srečanja mladih likovnikov Zgornje in Spodnje Savinjske doline, ki je potekalo na OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice. Nastalo je več likovnih del na temo Svet, kot ga vidim jaz. Tara Nadlučnik je svoja izdelka vezala na ekologijo, Eva Brglez je vpletla družbene vplive na okolje, Eva Kozamernik pa se je osredotočila na lastna čustva.

Mentor Leon Ravlan