Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 88/16 ),ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v  Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku.

Pogoj je samo, da je učenec v šoli prijavljen na šolsko kosilo.

Starši preverite v odločbah, če izpolnjujete cenzus in v primeru, da vaš otrok ni prijavljen na šolsko  kosilo, bi pa želeli, da otrok  kosila, oddate prijavnico  za šolsko prehrano, ki jo dobite na spodnji povezavi.

Prijava na prehrano učenci