Članek o predstavitvi projekta vzpodbujanja zanimanja učencev za tehniko in o prevzemu nove računalniške opreme, za katere je sredstva doniralo podjetje KLS Ljubno, ki je bil objavljen v Novem tedniku: