• vpis šolskih novincev,
  • poklicno svetovanje,
  • socialno delo,
  • sodelovanje s starši,
  • specialna pedagoška pomoč učencem s sposebnimi potrebami,
  • pedagoško, psihološko, socialno ter analitično-raziskovalno spremljanje vzgojnoizobraževalnega dela.