Prvošolci so v podaljšanem bivanju velikokrat aktivni, včasih ustvarjalni, a redkokdaj mirni. Skratka, ni nam dolgčas.

Jasna Vengušt