Tudi letos so gozdarji Zavoda za gozdove revirne pisarne Ljubno in Savinjskega gozdarskega društva ob obeležitvi Dneva Zemlje k sodelovanju povabili osnovno šolo oz. vrtec ter občino. Odziv je bil kot že preizkušeno v prejšnjih letih ponovno zelo pozitiven.
Tako so s skupino otrok Palčki v četrtek 25.4.2019 v Vrbju ob brežini reke Savinje skupaj posadili sadiko macesna.
Dogodku so prisostvovali ravnatelj OŠ Ljubno ob Savinji, mag. Samo Kramer, župan Občine Ljubno, Franjo Naraločnik ter direktor občinske uprave Radenko Tešanovič.
Po pozdravu prisotnih ter kratki predstavitvi namena dogodka in opisu macesna s strani predstavnika organizatorja aktivnosti, Lojzeta Gluka, je sledila skupna sadnja, otroci pa so v popotnico rasti drevesa na novi lokaciji veselo zapeli pesem.
Z otroki so se dogovorili, da bodo skrbeli za lepo okolje ter za ustrezno rast drevesa, ki sedaj v višino meri približno toliko kot otroci.

Tekst in foto: LG

btr
btr