vilinski slap
pesem učiteljice iz doma
P1010026
slap

Teden v CŠOD Lipa v Črmošnjicah v Beli krajini

V domu Lipa v Črmošnjicah smo s četrtošolci ter spremljevalko Hajdejo Brglez preživeli nepozaben teden. Polni lepih vtisov in nepozabnih doživetij smo se v petek vrnili na Ljubno.

Bela krajina s svojo lepoto in neokrnjeno  naravo človeka enostavno prevzame, poseben čar pa ji  dajejo  prijazni,  gostoljubni in preprosti ljudje, ki te nesebično sprejmejo za svojega. V več kot desetih letih, kolikor s šolo hodimo tja, so se med nami stkale prijateljske vezi. Slovo ob koncu naravoslovnega tabora je vsako leto težje, saj se vedno sprašujemo o minljivosti časa.

Dom Lipa praznuje drugo leto že 20-letnico obstoja, zato sem se odločila, da ga predstavim, saj sem vsako leto znova  navdušena nad ponudbo in delovanjem.

Črmošnjice  (400 m) so gručasto naselje na terasi dveh potokov, Črmošnjičice in Divjega potoka. Vedno zanimiv in nepozaben je sprehod ob Divjem potoku, kjer je urejena učna pot. V preteklosti so imele Črmošnjice vlogo lokalnega središča. Kočevarji, ki so bili v 14. stoletju preseljeni iz srednje Evrope, so tu živeli do druge svetovne vojne. O njihovi zgodovini pričajo ostanki kočevskih vasic ter številni ohranjeni viri. Več o prebivalcih,  ki so tu živeli kar 600 let, lahko spoznamo v muzeju v Občicah. Kasneje so se tu naseljevali predvsem gozdarji.

V vseh dvajsetih letih delovanja se je podoba doma Lipa in okolice spreminjala, gozdarski dom je bil dograjen in  obnovljen za potrebe šole v naravi.

Kako pa je potekalo letošnje bivanje ljubenskih četrtošolcev v domu Lipa?

Ob prihodu v dom nas je sprejela ravnateljica, Lipo smo si ogledali ter se seznanili s hišnim redom, nato pa uredili sobe.  Učenci so v petih dneh raziskovali bližnji Divji potok, postavljali mlinčke in spuščali splave, opravili so meritve in analize ter raziskovali življenje v potoku in ob njem (tu še najdemo potočnega raka).  Proizvajali in porabljali so el. energijo ter spoznavali obnovljive vire energije. Postali so pravi Robinzoni, ko so pridobivali veščine preživetja v naravi in raziskovali strugo Divjega potoka po naravnih ovirah. Raziskovali so gozd, gozdne mogotce in življenje gozdnih tal. Spoznavali so  osnove orientacije in izvedli tekmo v orientaciji. Opazovali so tudi nočno nebo. Urili so se v lokostrelstvu, plezanju, kolesarjenju,  vožnji s skirojem in igrah z žogo.

V zimskem času, ko Črmošnjice in okolico pobeli sneg, učenci lahko izkoristijo  bližnje travnike za tekaške proge ali pa postavijo vlečnico za prve smučarske korake.

V domu Lipa ohranjajo izročilo Bele krajine: učenci zaplešejo belokranjsko kolo in spoznajo izdelke domače obrti, igrajo se pastirske igre  ter v pomladnih mesecih izdelajo rog, piščal, lok …

Zadnji dan našega bivanja v Črmošnjicah smo zaključili z ekskurzijo v Črnomelj, kjer smo si ogledali Mestno muzejsko zbirko, Pastoralni center, se sprehodili po starih ulicah mestnega jedra in nakupili spominke. Proti domu smo se odpravili z željo, da bi se čez eno leto ponovno srečali.

 

Ana Jamnik, učiteljica 4. razreda

Utrinki z naravoslovnega tabora CŠOD Lipa Črmošnjice (28. 11. 2016 – 2. 12. 2016):