21. marca smo se z učenci 9. razredov napotili v Mozirski gaj, kjer je bila organizirana delavnica z naslovom “VODA in GOZD”. Izvedena je bila v okviru svetovnega dneva voda (22. marec) ter gozdov (21. marec). Učenci so na različnih točkah spoznavali ekosisteme, medsebojno povezanost žive in nežive narave ter tudi nekatere živalske skupine, ki jih povezujemo z vodo – dvoživke in ribe.