2. 9. 2019

Spoštovani starši,

del rednega programa osnovne šole je tudi nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ). Vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji. Glavni cilj NPZ  je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev oz. preveriti standarde znanja, določene z javno veljavnim učnim načrtom. Gre za pomemben del organizacije šolskega sistema za ugotavljanje kakovosti izobraževanja v slovenskih šolah.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 9. razreda, od  šolskega leta  2013/2014  pa tudi za vse učence 6. razreda. Učencem se k nacionalnemu preverjanju znanja ni treba prijavljati, ker to uredi šola. Preverjanje je samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 minut.

Ob koncu drugega obdobja (v 6.razredu)  se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika – angleščine. Ob koncu tretjega obdobja (v 9.razredu)  se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta, ki ga določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda, v šolskem letu.

Obveščam vas, da je v skladu z Zakonom o osnovni šoli minister s sklepom dne, 21. 6. 2019, izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole izbral štiri predmete za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2019/2020. Letos so ti predmeti: biologija, zgodovina, šport in tuji jezik.

S sklepom je določeno, da se bo na naši šoli preverjalo znanje z NPZ iz BIOLOGIJE!

(kliknite na tabelo za povečavo)

Učenci bodo dobili dodatne informacije od razrednikov in predmetnih učiteljev. Starši boste celovito informacijo o nacionalnem preverjanju znanja prejeli na roditeljskem sestanku, ki bo organiziran v mesecu septembru. Podroben opis načina opravljanja nacionalnega preverjanja znanja je objavljen v NAVODILIH ZA IZVEDBO NACIONALNEGA PREVERJANJE ZNANJA V OSNOVNI ŠOLI, ki so objavljena na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: https://www.ric.si/mma/Info%20slo%2019/2019082714311451/

Ravnatelj: mag. Samo Kramer