Pripravili smo vam katalog obveznih izbirnih predmetov za 7., 8. in 9. razred, za šolsko leto 2018/19, ter pravila, po katerih jih izberete: Katalog 2018/19.
Učenci bodo prinesli domov prijavne liste, ki jih skupaj z vami izpolnijo in vrnejo v šolo.