Z učenci smo izdelali rakete, ki smo jih kljub deževnem vremenu testirali. Odkrivali in spoznavali okolje paličnjakov ter s pomočjo mikroskopa ogledali različne žuželke. Skratka, čas je minil hitro.

Jasna Vengušt in Milena Vršnak