Spoštovani,

v p e t e k , 2 0 . 8 . 2 0 2 1 , s t a  b i l a  v  U r a d n e m l i s t u , š t . 1 3 0 / 2 1 (https://www.uradnilist.si/_pdf/2021/Ur/u2021132.pdf ), objavljena:

  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in
  • Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.

V skladu s tem morajo vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Pogoja PCT pa po Odloku o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 133/21, dne 23. 8. 2020, ni treba izpolnjevati osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARSCoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21), določa tudi obveznost nošenja zaščitnih mask pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Zaščitna maska je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih prostorih oziroma krajih, če ni mogoče zagotoviti 1,5 m medosebne razdalje.

Izjeme:

1. otroci do dopolnjenega 6. leta starosti,

2. učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,

3. vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok-pomočniki pri opravljanju

neposrednega dela z otroki,

4. višji in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,

5. govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2 metra,

6. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,

7. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, ter

8. učenci in dijaki pri pouku športne vzgoje in pouku športa.

Ravnatelj OŠ Ljubno ob Savinji, mag. Samo kramer