šolskem letu 2021/22 lahko izbirate med 25 interesnimi dejavnostmi, ki so predstavljene v katalogu v prilogi: KATALOG INTERESNIH DEJAVNOSTI 2021/22