V prilogi so informacije o štipendijah za devetošolce:

INFORMACIJEE O ŠTIPENDIJAH