Dragi devetošolci!

V predstavitvi je  nekaj pomembnih datumov glede vpisa v srednjo šolo za šolsko leto 2020/2021, ki so bili naknadno določeni oz. spremenjeni glede na stanje karantene (Covid 19), v katerem smo. Hkrati vam sporočam, da so vse vaše prijavnice za srednje šole bile uspešno odposlane in je zadeva glede vpisa v SŠ za vse vas urejena.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj s srednjimi šolami pripravilo informacijo o številu prijavljenih kandidatov za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021. Stanje prijav si lahko vsak dan ogledate na spletni strani ministrstva. Priporočam vsakodnevno spremljanje števila prijav na spletni strani Ministrstva, rubrika Prosta mesta, stanje prijav in vpisa na srednje šole, Stanje prijav na današnji dan.

Pomembno! Najkasneje do 16. junija 2020  lahko prijavljeni kandidati svojo prijavnico prenesete iz srednje šole, kjer jo imate sedaj, na drugo srednjo šolo oz. drug program, če menite, da bi bilo to za vas ustrezneje in si boste na ta način zanesljiveje zagotovili vpis v srednjo šolo. Prenesene prijavnice bodo šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na število prijav, ki jih že imajo. Učencem, ki bodo to storili svetujemo, da se posvetujejo s starši in s svetovalno delavko na šoli.

 

PRENOS PRIJAVE

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2020-21/Izjava-za-prenos-prijave.pdf

Obrazec skenirajte ali fotografirajte in pošljite na srednjo šolo iz katere prijavo želite prenesti (preverite e poštni naslov, lahko pa ga pošljete tudi po navadni pošti). Iz te srednje šole bodo, na osnovi vaše vloge, poslali v šolo ali program, ki ga boste navedli na vlogi.

Za več informacij in pomoč lahko tudi pokličete šolske svetovalne službe na srednjih šolah ali 839 15 84

Elektronski naslovi so v enem izmed priloženih dokumentov te objave.

 

STANJE PRIJAV PO SLOVENSKIH SREDNJIH ŠOLAH

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Pregled stanja prijav v srednješolskih programih po vsej Sloveniji in druge informacije o vpisu v srednje šole lahko od 20. 5. 2020, po 16.uri spremljate na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Podatki se bodo dnevno posodabljali.

 

MOREBITNA OMEJITEV VPISA

Po koncu roka za prenos prijav (po 16. 6.) bodo na srednjih šolah obravnavali vpis v posamezne programe in s sklepi seznanili MIZŠ. Ministrstvo bo na šole posredovalo morebitne sklepe o omejitvi vpisa najkasneje do 24. 6. 2020.

Vsi kandidati boste o morebitnih omejitvah vpisa in drugih aktivnostih v zvezi z vpisom v prvi letnik pisno obvestili praviloma najkasneje do 24. 6.  2020. Če obvestila v tem času ne prejmete, nujno pokličite svetovalno službo.

 

KRITERIJ /TOČKE

Tudi to je letos malo drugače…

Določeno je, da se letos pri omejitvi vpisa kandidati izbirajo na podlagi razvrstitve z uporabo točk iz zaključenih ocen obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole.

Če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, se izbira med njimi namesto uporabe točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja, opravi na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina kot materni jezik), matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.

 

Še vedno velja…Kandidati, ki se prijavijo na šolo oziroma v program brez omejitve vpisa, se po zaključku osnovnošolskega izobraževanja ob predložitvi izvirnikov spričeval tudi vpišejo

Kandidati, ki pa se prijavijo na šolo oziroma v program z omejitvijo vpisa, pa sodelujejo v izbirnem postopku, v katerem šole kandidate na podlagi meril za izbiro v primeru omejitve vpisa izbirajo v dveh krogih. V prvem krogu izberejo kandidate za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so oddali prijavo, se lahko v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

 

Dokumenti:

 

Svetovalna delavka: Klara Urbanc Kopušar