V ponedeljek, 15. 10. 2018, je na Ljubnem ob Savinji za naše šolarje potekal DAN ZAŠČITE IN REŠEVANJA. Že v jutranjih urah so gasilci, policisti in različni reševalci v Vrbju pripravili aktivne delavnice, ki so bile namenjene učencem  in učenkam od 1. do 5. razreda OŠ Ljubno ob Savinji.

Najmlajši so spoznali delo gasilcev in policistov. Pri tem so sodelovala kar tri gasilska društva, in sicer PGD Ljubno ob Savinji, PGD Okonina in PGD Radmirje, ki so pripravila zanimive aktivnosti. Otroci so se naučili vezati različne vozle, ogledali so si gasilsko vozilo ter opremo, s pravo cevjo in vodo pa so pogasili tudi požar. Nekaj policistov Policijske postaje Mozirje je otroke seznanilo z njihovim delom ter s pripomočki, ki jih pri svojem delu uporabljajo. Nato so učenci odšli v spremstvu policistov po varni poti v šolo, policisti pa so opozorili na tiste točke v prometu, kjer morajo biti najmlajši šolarji še posebej previdni.

Malo starejši učenci so spoznali delo gorske reševalne službe, ki sta jo predstavila člana GRS Celje. Učencem sta  prikazala tudi način reševanja v gorah in ker so tudi na tej postaji učenci aktivno sodelovali, jim je bilo še posebej všeč. Naslednjo delavnico so izvedli vodniki reševalnih psov Kinološkega društva Zgornje Savinjske doline s svojimi štirinožnimi reševalci, ki so prikazali, kako poteka reševanje s psi. Sodelovala pa je tudi reševalna ekipa ZD Zgornje Savinjske doline. Učenci so se seznanili s prvo pomočjo, ki jo nudimo ob najbolj pogostih poškodbah, sodelovali so pri imobilizaciji telesa in si ogledali temeljne postopke oživljanja.

Ker so prav vse delavnice potekale na zelo zanimiv način, učenci pa so bili pri tem zelo aktivni, so bili ob koncu dneva polni novih spoznanj in vtisov.

Velika pohvala in zahvala gre prav vsem, ki so pri tem dnevu sodelovali in upamo, da bomo tudi v prihodnje izvedli podobne dejavnosti za naše šolarje. Hkrati pa upamo, da smo učencem s tem približali pomen solidarnosti in nesebične pomoči, ki je dragocena za vsakega posameznika.

Helena Lekše