V letošnjem šolskem letu so za Besedičico, natečaj za mlade literarne ustvarjalce zgornjesavinjskih osnovnih šol, prispevale literarne prispevke naslednje učenke: Eva Novak (6. A), Loti Tajnšek (6. B), Lana Bolko (7. r.), Maja Zagradišnik (7. r.) ter Manca Novak (8. A). Priznanje za najboljši literarni prispevek šole po izboru strokovnega spremljevalca na literarnem natečaju Besedičica je prejela Eva Novak.

Urška Dečman