Učenci OŠ Ljubno ob Savinji so nastopali na prireditvi ob 20. obletnici društva Slap.